het ontwerp

schaapskooi_schets-ptauber

In opdracht van de PWN heeft Piet Tauber samen met zijn zoon Frans een ontwerp gemaakt voor een schaapskooi met educatieve ruimte in het duingebied van Bergen(NH). BBGA heeft dit ontwerp in nauwe samenwerking met alle betrokkenen gerealiseerd.

Architect Dhr. Piet Tauber over zijn ontwerp.

“Het ontstaan van het ontwerp is een jarenlang groeiproces van mensen, plekken en functies dat ik met schetsen probeerde te volgen.

Er was de initiatief groep, een bont groepje enthousiaste mensen met fractionele kennisinbreng over de aspecten van een schaapskooi, na jaren geconcretiseerd in de “Stichting Schaapskooi Bergen”.

De plek was de eerste jaren gelegen naast de Uilenvanger gerund door het IVN.

Dat hield in dat het ontwerp alleen betrof een simpele schaapskooi in harmonie met de functie en de plek.

Anders werd het toen de grondeigenaar het PWN, in verband met milieuaspecten koos voor een locatie nabij de Zeeweg met medeneming  van de IVN functie zodat de plek van de Uilenvanger weer geheel terug gegeven kan worden aan de natuur.

De complexere inbreng kwam van :

Het PWN als grondeigenaar en feitelijke opdrachtgever.

De Stichting Schaapskooi Bergen.

Het bedrijf “Landschap beheer Rinnegom” eigenaar van de schaapskudde als gebruiker.

Het  IVN als gebruiker.

Met daar overheen weer later milieurapportages, vergunningaanvragen en de constructieve uitwerking .”