het bestuur

De stichting Schaapskooi-Bergen is op 18 oktober 2013 opgericht bij notariskantoor Janssen & van Commenee te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59030860
Het RSIN is: 853287624

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen;
Vacant  (voorzitter)
Louis Melchior (secretaris)
Kees Boon (penningmeester)
Jan van der Veer (bestuurslid)

Bestuurders krijgen geen financiële beloning voor de bestuurlijke taken die zij voor de stichting uitvoeren.

Plannen voor 2020:

  • Verder uitbouwen van de activiteiten rond kooi en kudde.
  • Versterken van het bestuur.
  • Telkenjare aanpassen van het begrazingsplan met optimale uitstraling naar het publiek.
  • Het in stand houden van de buitenwerkgroep onder leiding van de boswachter, die  de natuur in de directe omgeving van de kooi onderhoudt.
  • Uitbouwen van de publieksactiviteiten.
  • Nieuwe activiteiten ontwikkelen met personen en instellingen uit de regio.
  • Het effectief benutten van de open, overdekte ruimte aan de achterzijde van de kooi, door het aanbrengen van een achterwand.
  • Symbolische aanpassing van de contributie naar €20,20 in 2020 enzovoort.

jaarverslag 2019 20200110Begroting 2020