het bestuur

De stichting Schaapskooi-Bergen is op 18 oktober 2013 opgericht bij notariskantoor Janssen & van Commenee te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59030860
Het RSIN is: 853287624

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen;
Vacant  (voorzitter)
Louis Melchior (secretaris)
Kees Boon (penningmeester)
Jan van der Veer (bestuurslid)

Bestuurders krijgen geen financiële beloning voor de bestuurlijke taken die zij voor de stichting uitvoeren.

 

jaarverslag 2019 20200110Begroting 2020