Aanmeldformulier

Om het onderhoud en de exploitatie van de schaapskooi te kunnen bekostigen zoekt de stichting vrienden van de schaapkooi. U kunt zich aanmelden met behulp van onderstaand formulier.

De donatie bedraagt in 2017 € 20,17 en in 2018 dus € 20,18.  Graag zien wij uw bijdrage tegemoet op bankrekening NL03RABO0139198784 t.n.v. Stichting Schaapskooi Bergen te Alkmaar.

 

Voorletters of Voornaam*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Email adres*

Jaar van donatie

Ja, ik wil worden benaderd voor ondersteunende werkzaamheden in en om de schaapskooi?

Ja, ik wil via email van activiteiten op de hoogte gehouden worden

Ja, ik ben bereid eenmalig te sponsoren met € 50,-?

Ja, ik wil worden benaderd voor een meerjarige sponsor overeenkomst?